top of page

Besøk hos Elkem Thamhavn og SimproBedriftsbesøk hos Elkem Thamshavn og Simpro: mange nyttige erfaringer å deleBedriftsbesøk med fokus på optimalisering hos Elkem Thamshavn

Årets første aktivitet for kompetansegruppen effektiv produksjon var et bedriftsbesøk og erfaringsutveksling på Elkem Thamshavn fredag 1. mars. Verkdirektør Bjørn Saugestad ønsket oss velkomne, og ga klyngedeltakerne en introduksjon på hvordan Elkem organiserer sine morgensmøter og vi gikk en verkstur med fokus på visuell styring. Videre fikk vi en introduksjon i hvordan Elkem Thamshavn jobber med lean på verket. Norsk Kylling orientere om hvordan de jobbet med effektivisering, og hvordan dette ville påvirke nyfabrikken på Furumoen. Økten ble avsluttet med at alle deltakerne presenterte en medbrafgt case om hvordan de har jobbet med digitalisering i produksjon. Dette var en veldig nyttig seanse hvor deltagerne kunne gi hverandre tilbakemeldinger, og kommentarter underveis.


Frokostmøte hos Simpro og erfaringsutveklsing rundt 5S

Fredag 15. mars inviterte kompetansegruppen effektiv produksjon til frokostmøte hos Simpro hvor temaet var om lean-metodikken 5S. Simpro har gjennomført et slikt prosjekt for flere å tilbake, og har suksessfult implementert dette inn i sin virksomhet. Administrerende direktør Erik Draget ga oss en intro om Simpro, mens Karin Damli og Svein Ivar Bjørnås forklarte og kom med konkrete eksempler på hvordan Simpro jobbet med 5S. Flere av deltakerne syntes konseptet så spennende ut, og signaliserte at dette var et prosjekt de selv også ville prøve. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette slik at de som ønsker kan gå sammen om et løp på leanmetodikken 5S. Alle som er klyngedeltager i Thamsklyngen kan fritt melde seg på arrangementene i de ulike kompetansegruppene klyngen har. Vi vil snarlig lansere flere aktiviteter som dere kan melde dere på. Her er det bare å komme med innspill. Kompetansegruppen Effektiv produksjon Torbjørn Evjen og John Kåre Solem.Comments


bottom of page