top of page

Om Thamsklyngen

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

Thamsklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping med lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet. Dette gjør vi gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.

PANO0001_17_10_19_6_jonny_nett.jpg

Klyngesamarbeidet skal også:

  • Gi medlemmene ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.

  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.

  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.

  • Øke strategisk forståelse av sirkulær økonomi.

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

bottom of page