top of page
PANO0001_17_10_19_6_jonny_nett.jpg

Om Thamsklyngen

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

Thamsklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping med lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet. Dette gjør vi gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.

Klyngesamarbeidet skal også:

  • Gi medlemmene ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.

  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.

  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.

  • Øke strategisk forståelse av sirkulær økonomi.

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

Våre partnere

in-logo.png
Thams innovasjon as - logo.jpg
tf-logo.png
bottom of page