top of page

Thamsklyngen er inkludert i bedriftsnettverksprogrammet til Innovasjon NorgeThamsklyngen har blitt vurdert av et lokalt og nasjonalt evalueringspanel, og blitt godkjent i bedriftsnettverksprogrammet!

Dette betyr at Thamsklyngen har mer forutsigbarhet i forhold til drift de neste årene, samt tilgang til faglig kompetansepåfyll fra Innovasjon Norge sine klyngerådgivere. Innovasjon Norge sitt bedriftsnettverksprogram retter seg mot strategiske kommersielle samarbeidsprosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv. Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og kommersielle samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Prosjektporteføljen omfatter i dag over 90 aktive bedriftsnettverk med nær 900 deltakerbedrifter. Les mer om bedriftsnettverksprogramet på Innovasjon Norge sin hjemmeside.

Kommentare


bottom of page