top of page

Teknologiledelse og digital omstilling

Oppdatert: 9. okt. 2023NTNU tilbyr nå en helt nytt erfaringsbasert masterprogram på deltid. Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling tar opp temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi, Internet of things (IoT), cybersikkerhet, maskinlæring, og sirkulær økonomi er nye tema de fleste ikke lærer gjennom utdanningen.


Masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling skal tilby høyaktuelt påfyll til teknologer, realister og økonomer. Programmaet inneholder flere spesialiseringer og basisemner. Blant annet muliggjørende teknologier og bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse tar temperaturen på samfunnet og det grønne skiftet. Her lærer en hvorfor det kan lønne seg å handle grønt og bærekraftig, og hvordan bruke forretningsanalyser («business analytics») til å gjøre bedre beslutninger.

Comments


bottom of page