top of page

Studietur til DanmarkDen første uken i september var Thamsklyngen med flere invitert med av Trøndelag Fylkeskommune på peer-to-peer samling i Kalundborg. I løpet av disse dagene ble vi kjent med lignende organisasjoner fra andre nordiske land, og vi fikk en presentasjon av flere spennende klyngeprosjekt på Sjælland.

Vi hadde blant annet bedriftsbesøk på glassfabrikken Ardagh Glass Holmegaard og gipsfabrikken Gyproc Saint Gobain. Studieturen er en del av prosjektet Baltic Industrial Symbioses (BIS) som promoterer industrielle symbioser, og skal være en plattform for deling av kunnskap på bærekraftig utvikling og grønn omstilling rundt Østersjøen og omegn.


Det var Kalundborg Symbiosis Center som var vertskap, samt at vi i tillegg var på et besøk i Næstved hos Ressource City. De jobber aktivt med å forsterke Næstved kommune sin posisjon innenfor sirkulær økonomi.

コメント


bottom of page