top of page

Renovasjonsbransjen i Midt-Norge går sammenTidligere i januar ble Thamsklyngen invitert til være med på diskusjonsmøte rundt et klyngesamarbeid innenfor renovasjonsbransjen. Thamsklyngen orienterte om hvordan klyngen vår oppstå, og hvordan vi har jobbet siden oppstarten. Det samme gjorde Arena-klyngen WoodWorks! Cluster som er en skog- og trebasert klynge med tilholdssted i Midt-Norge. Iniativtakerene er Innherred Renovasjon, TRV-gruppen, Midtre Namdal Avfallsselskap og ReMidt.

Møtet ble ledet av prosjektleder Trond Norum (IR og SeSammen), Viggo Iversen og Lars Strøm fra Proneo.


Comments


bottom of page