top of page

Lansering av Bivis 18. novemberKort beskrivelse Målet er at visualiseringsverktøyet skal hjelpe bedriftene til å tenke deling av materialstrømmer, kompetansestrømmer, identifisere materialer, samt bidra til å presentere eksisterende sirkulære prosjekt og markedsføre bedriftene som er deltakere i bedrifts- eller klyngesamarbeid for sirkulær økonomi. Visualiseringsverktøyet har fått navnet Bivis.

Bivis Bivis er en pilot på et visualiseringsverktøy som grafisk fremstiller material-, vann-, energi- og kompetansestrømmer. I tillegg vil flere typer samarbeid bli forklart og visualisert. Hver klyngedeltaker vil være markert på et interaktivt kart, og brukerne kan orientere seg på hvilke aktører og prosjekt som finnes i klyngene. Et slikt interaktivt visualiseringsverktøy (interaktivt kart) er en god start, og man har flere muligheter til bygge inn mer avansert data. Verktøyet vil gi deltakere en sterkere eierfølelse og forankring. I tillegg vil det ha en markedsføringseffekt for klyngene, Trøndelag og sirkulær økonomi. Bivis skal utformes slik at det med enkelhet kan videreføres til flere industriklynger på et regionalt og nasjonalt nivå. Dette prosjektet vil bli relevant for nye klyngedannelser, mer modne klynger og bedriftssamarbeid. Bruken av verktøyet skal stimulere til å øke antall samarbeidsprosjekter og forbedre kjennskapen mellom bedriftene.


Lanseringen vil foregå i Damphuset på Orkanger onsdag 18. november kl. 13:00. Meld deg på her.


Commentaires


bottom of page