top of page

Kurs i eksplosjonssikkerhet hos Washington MillsBILDE: Kees van Wingerden fra Gexcon foreleser. FOTO: Thamsklyngen


Tirsdag: besøk hos Washington Mills hvor Gexcon orientere om eksplosjoner og sikkerhet

Washington Mills sammen med kompetansegruppen effektiv produksjon i Thamsklyngen inviterte klyngedeltakerne til kurs i eksplosjonssikkerhet med Gexcon ved kursveileder Kees van Wingerden. Gexcon er et norsk firma som spesialiserer seg innen sikkerhet, risikostyring, avansert spredning, eksplosjoner og brannmodellering. Målet med å arrangere kurset i felleskap er at vi sammen kan lære av hverandre – utveksle felles ideer og problemstillinger. Vi startet dagen med en kort velkomst fra klyngeleder John Kåre Solem, deretter tok utviklingssjef i Washington Mills Paul Ulvan over med en intro om hendelsen som skjedde ved Washington Mills 19. mars i år da en gasstank i produksjonslokalet eksploderte. Temaet på kurset var grunnleggende gasseksplosjon med vekt på hydrogen, tennkilder, preventive tiltak, områdeklassifisering, statisk elektrisitet, ventilasjon/avtrekk, trykkavlastning, Atex-regelverk og risikoanalyser. Kurset hadde et meget bra oppmøte med ca. 50 personer. Det vil si at det var hele 11 bedrifter fra Thamsklyngen tilstede. Det er våre klyngedeltakere som kommer med innspill og bestemmer hva klyngen skal arrangere derfor har vi god deltakelse. Men samtidlig er det godt å se at dette er et tema som er relevant for mange i regionen vår, og at HMS og sikkerhet er et viktig område å samarbeide på sier John Kåre Solem fra Thamsklyngen.


FOTO: Thamsklyngen

Comments


bottom of page