top of page

5S-fundament for stabil og effektiv driftKompetansegruppen effektiv produksjon i Thamsklyngen vedtok i fjor at vi skulle sette i gang et felles prosjekt innenfor lean og sikker drift. I starten av januar ble det avholdt et oppstartsmøte sammen med MainTech hvor vi ble enige om en framdriftsplan. Fordelen med å kjøre dette som et felles løp er at vi kan lære av hverandres feil og kompetansehull. Innovasjon Norge er også med som en finansiell støttespiller.


Deltakerne i dette klyngeprosjektet er: Elpro Solutions, ReMidt, Orkland Energi, Orkel Direkte og Norsk Kylling. Prosjektet vil være gjennomført i løpet av april.


Først ut var Elpro Solutions.

Comentarios


bottom of page