Om Thamsklyngen

Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi økt verdiskapning og sysselsetning i regionen.

Klyngesamarbeidet har i tillegg hensikt å:

  • Gi medlemmene tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.
  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.

 

Det overordnede målet med Thamsklyngen er å etablere en industriell symbiose hvor deltagerne kan utøve innovasjon og danne nye samarbeid. Et slikt nettverk vil hjelpe de med omstillingen til det grønne skiftet, samt gi de tilgang til nye forretningsmuligheter og flere konkurransefortrinn.

Den største fordelen med fokus på sirkulær økonomi kontra lineær tilnærming er at det ikke krever noen form for endringer av kvalitet eller ekstra kostnader.

” Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet “

Styret

JOHN KÅRE SOLEM
Klyngeleder

E-post: john@thamsklyngen.no
Mob. 920 88 314

BERIT ARNTSEN
Styremedlem

E-post: berit.arntsen@orkdalsregionen.com
Mob. 917 50 104

BJØRN WIGGEN
Styreleder

E-post: bjorn.wiggen@salvesen-thams.no
Mob. 478 20 937

TRYGVE BERDAL
Styremedlem

E-post: tryge.berdal@hamos.no
Mob. 907 20 610

OLGA LIEN
Styremedlem

E-post: olga.lien@technipfmc.com
Mob. 934 59 922

EIRIK JØRUM
Styremedlem

E-post: eirik.jorum@orklandenergi.no
Mob. 959 23 554

OLE JOHAN SVORKDAL
Styremedlem

E-post: ojsvorkdal@washingtonmills.no
Mob. 916 92 135

Partnere