Om Thamsklyngen

Thamsklyngens visjon er å styrke Norges industriutvikling gjennom bærekraftige sirkulærøkonomiske prosjekter hvor verdikjeder kobles sammen for å få en forent innovasjonskraft.

Thamsklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstilling til sirkulærøkonomiske løsninger, gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.

Klyngesamarbeidet skal også:

  • Gi medlemmene ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.
  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.
  • Øke strategisk forståelse av sirkulær økonomi.

” Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet “

Styret

JOHN KÅRE SOLEM
Klyngeleder

E-post: john@thamsklyngen.no
Mob. 920 88 314

BERIT ARNTSEN
Styremedlem

E-post: berit.arntsen@orkdalsregionen.com
Mob. 917 50 104

BJØRN WIGGEN
Styreleder

E-post: bjorn.wiggen@salvesen-thams.no
Mob. 478 20 937

TRYGVE BERDAL
Styremedlem

E-post: tryge.berdal@remidt.no
Mob. 907 20 610

OLGA LIEN
Styremedlem

E-post: olga.lien@technipfmc.com
Mob. 934 59 922

EIRIK JØRUM
Styremedlem

E-post: eirik.jorum@orklandenergi.no
Mob. 959 23 554

OLE JOHAN SVORKDAL
Styremedlem

E-post: ojsvorkdal@washingtonmills.no
Mob. 916 92 135

Partnere