Om Thamsklyngen

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

 

Thamsklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping med lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet. Dette gjør vi gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.

 

 

Klyngesamarbeidet skal også:

  • Gi medlemmene ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.
  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.
  • Øke strategisk forståelse av sirkulær økonomi.

 

Sammen tar vi industrien gjennom det grønne skiftet

 

Styret