Om Thamsklyngen

Thamsklyngens visjon er å styrke Norges industriutvikling gjennom bærekraftige sirkulærøkonomiske prosjekter hvor verdikjeder kobles sammen for å få en forent innovasjonskraft.

Thamsklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstilling til sirkulærøkonomiske løsninger, gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.

 

 

Klyngesamarbeidet skal også:

  • Gi medlemmene ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid.
  • Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
  • Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.
  • Øke strategisk forståelse av sirkulær økonomi.

 

 

”Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet“

 

Styret

Berit Arntsen

E-post:
berit.arntsen@orkdalsregionen.com

Trygve Berdal

E-post:
trygve.berdal@remidt.no

Eirik Jørum

E-post:
eirik.jorum@orklandenergi.no

Mobil:
+4795923554

Olga Lien

E-post:
olga.lien@techmipfmc.com

John Kåre Solem

E-post:
john@thamsklyngen.no

Ole Johan Svorkdal

E-post:
ojsvorkdal@washingtonmills.no

Bjørn Wiggen

E-post:
bjorn.wiggen@salvesen-thams.no

Våre partnere