top of page

ons. 30. aug.

|

Radisson Blu Gardermoen

Workshop: SINTEF FME cEFF

Forskningssenteret SINTEF HighEFF skal videreføres i en ny prosjektperiode 2025-2031. I den forbindelse vil SINTEF invitere industribedrifter til workshop for å se på mulige prosjektoppgaver i prosjektperioden 2024-2030.

Workshop: SINTEF FME cEFF
Workshop: SINTEF FME cEFF

Tid og sted

30. aug. 2023, 09:00 – 16:00

Radisson Blu Gardermoen, Hotellvegen, 2060 Gardermoen, Norge

Detaljer

Flere medlemmer av Thamsklyngen deltok i FME senteret HighEFF, og resultatene derfra er banebrytende. Senteret leter etter energieffektivisering i industrien, og redusert utslipp av klimagasser.

Senteret forsker på ny teknologi som øker energiutnyttelsen i industrielle prosesser i nært samarbeid med industrien. Thamsklyngens medlemmer Elkem og Norsk Kylling har arbeidet tett med senteret for å redusere sitt energiforbruk og øke utnyttelsen av spillvarme fra sine anlegg.

Senteret har 6 laboratorium, 110 forskere, og finansieres med 400 MNOK fra Norges forskningsråd i perioden 2016-2024. Nå  er arbeidet i gang med videreføring av kompetansemiljøet i en ny prosjektperiode under navnet FME cEFF.

Senteret inviterer kontaktpersonene for industrielle partnere som har gått med på å bli oppført som partnere i FME cEFF-skissen som ble sendt til Norges forskningsråd 10. mai, samt til de som er interessert i videre dialog og partnere vi har hatt dialog med etter fristen. I tillegg inviterer vi også de gjenværende industrisamarbeidspartnerne til FME HighEFF.

30. august arrangeres en workshop (fysisk møte) der Sintef vil presentere og diskutere planlagte mål, forskning og forventede innovasjoner fra FME cEFF-initiativet som en videreføring av FME HighEFF. Under workshopen vil det bli  gruppearbeidsøkter for å sikre at alle partnere kan diskutere konseptet for FME cEFF og bidra med dine synspunkter og forventninger innen områder som industriell energieffektivitet, utnyttelse av overskuddsvarme, termisk energilagring, tverrsektorielt samarbeid, forretningsmodeller, reguleringer, samfunnsmessige aspekter osv., som bør adresseres i en videreføring av HighEFF.

Skisse til prosjektet ble levert til Forskningsrådet 10. mai.  Norges forskningsråd har gitt administrativ tilbakemelding på denne skissen. Frist for den komplette søknaden er 15. november.

Er du interessert?

Interessenter bes bekrefte direkte til senterets leder Petter Røkke per e-post (petter.e.rokke@sintef.no) hvem som vil delta på vegne av ditt selskap på denne workshopen.

Møtedetaljer: 

Dato: 30. august, kl. 09:00-16:00 (indikativ tid, men datoen er fastsatt) 

Sted: Radisson BLU Airport, Oslo Gardermoen (gangavstand fra ankomsthallen)

Pris: Gratis

Del dette arrangementet

bottom of page