top of page

fre. 15. mars

|

Kuben

Studie: Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær industri

Trøndelag Høyere Yrkesfagskole (THYF) presenterer studiet ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Studie: Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær industri
Studie: Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær industri

Tid og sted

15. mars 2024, 10:00 – 11:30

Kuben, Grønørveien 19, 7300 Orkanger, Norge

Gjester

Detaljer

Studiet Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet ble skapt i et samarbeid mellom THYF, NTNU, SINTEF og klyngene Woodworks, CIVAC, NCE Aquatech, Renergy og Thamsklyngen. Studiet er yrkesfagskolens svar på regjeringens mål om at "Norge skal være et foregangsland i utvikling av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre".

Studiet  utdanner prosjektledere og mellomledere, med spesielt fokus på ledelse av omlegging til en sirkulær økonomi. Studiet kombinerer de tradisjonelle fag innen ledelse, økonomi, kommunikasjon, og HMS med materialkunnskap, materialstrømmer, energikunnskap og sirkulær industri.

Studiet er rettet mot fagarbeidere som har interesse for sirkulær økonomi og ønsker mer kunnskap om hvordan ressursbruk, energibruk og materialbruk kan reduseres samtidig som lønnsomheten styrkes. Målet med studiet er å utruste deltakerne med kompetanse for å lede og bidra til bærekraftig praksis i produksjon og gjenvinning.

Faget er spesielt utviklet for fagarbeidere innen gjenvinningsfaget, logistikkfaget, anleggsmaskinfører, tømrerfaget, trelastfaget, prosessoperatør, industriell matproduksjon, automatiseringsfaget, akvakulturfaget, kjemiprosessfaget, termoplastfaget og energioperatørfaget.

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte, og er designet for å kunne gjennomføres mens studenten står i sin ordinær jobb. Studiet teller 120 studiepoeng over 3 år. Søknadsfrist er 15. April 2024.

I møtet 15. mars blir det anledning til å diskutere med faglærere om enkelte emner skal tilbys som frittstående kompetanseprogram, tilpasset næringslivets behov for kompetanseheving innen materialforståelse, LEAN, prosjektledelse og energiforståelse.

Del dette arrangementet

bottom of page