THAMSKLYNGEN

Thams Industrial Cluster

Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi økt verdiskapning og sysselsetning i regionen.

THAMSKLYNGEN

Thams Industrial Cluster

Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi økt verdiskapning og sysselsetning i regionen.

” Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet “

” Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet”

SISTE NYTT

Lyst til å motta e-poster om kommende møter?

Meld deg på her!