top of page

Washington Mills får Enova-støtte til teknologidemonstrasjon

Washington Mills får 37,2 millioner kroner i støtte fra Enova for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid. Produktet brukes blant annet i elektronikk for el-kjøretøy og annen elektronikk der det er enten høy effekt, frekvens og/eller temperatur.

Det er et langt utviklingarbeidet som ligger bak og tidligere pilotprosjekt har fått støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Med denne støtten fra Enova bekrefter myndighetene at de er villige til å gi skikkelige bidrag til det grønne skiftet også i prosessindustrien forteller administrerende direktør i Washington Mills Ole Johan Svorkdal. Videre forteller Enova at spredningsmulighetene for teknologien globalt er store i dette prosjektet, og at det er midt i blinken i forhold til Enovas mål og veien mot et lavutslippssamfunn.

Enova-støtten er innvilget via programmet Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi. Oppstart for selve prosjektet vil skje etter en endelig beslutning i Washington Mills sitt styre. Anlegget forventes å være ferdig bygget i 2021, og demonstrasjonsperioden for prosjektet forventes å være ferdig i 2024. Videreutvikling og demonstrasjon vil foregå kontinuerlig i prosjektperioden. Avhengig av markedsutviklingen kan et positivt prosjektresultat føre til videre investering i et fullskalaanlegg på Orkanger hvor også etterbehandling vil være inkludert.


Les hele pressemeldingen på Enova sin hjemmeside.

Comentarios


bottom of page