top of page

Thamsklyngen på bærekraftseminarBærekraftseminar med Børge Brende og Framtiden i våre hender i amfiet hos SpareBank 1 SMN i Trondheim

Bærekraftig utvikling får stadig større oppmerksomhet, og mange krever at næringslivet må bli flinkere på å ta samfunnsansvar. Hva betyr dette i praksis, og hvordan unngår vi at det bare blir "fine ord"? Dette var temaet på bærekraftseminaret som gikk av stabelen onsdag 7. november i Trondheim. Børge Brende og Framtiden i våre hender var tilstede for å inspirere til økt fokus. I tillegg deltok Sjømat Norge, Thamsklyngen og SpareBank 1 SMN for å fortelle om, og bli utfordret på, sitt bærekraftsarbeid. Vi i Thamsklyngen informerte om konkrete eksempler på hvordan bedriftene i Orkdalsregionen effektivt jobbet med dette emnet, samt hvordan klyngeorganisasjonen Thamsklyngen skal fungere som en fasilitator og pådriver. Vårt hovedmål er at bedriftene skal komme styrket ut av å fokusere på det grønne skiftet.Fremtiden i våre hender fokuserte på hva bærkraft betyr, og hvordan bedrifter kan implementere det i sin strategi. Konsernbanksjef Endre Jo Reite fra SpareBank 1 SMN fortale hvordan banken på et overordnet nivå jobbet med bærekraft blant annet gjennom Etisk Bankguide i samarbeid med Fremtiden i våre hender. Etisk bankguide er en rangering av banker på etikk og miljø. Videre fortalte han hvordan banken som en samfunnsaktør tok tak i dette.Comments


bottom of page