top of page

Thamsklyngen får støtte fra Enova til prosjekt for fornybar energiThamsklyngen er innvilget nesten 600 000 kr til et prosjekt som skal utrede framtidige, klimavennlige og innovative energiløsninger. Dette vil gjøre Trøndelag og Orklandsregionen enda mer attraktiv for næringslivet.

  • Enova-støtten er et viktig bidrag til å gjøre industriområdene mer klimavennlige, sier John Kåre Solem som er daglig leder i Thamsklyngen.

Prosjekts totalomfang utgjør 1,2 millioner kroner inkludert egeninnsats og bidrag fra bedriftene som deltar i prosjektet.

Prosjektets mål er å bedre næringslivets konkurranseevne gjennom blant annet å:

  • bruke mindre energi og redusere utslipp fra energibruk i regionen

  • øke utnyttelsen av lokale ressurser som ellers ville gått til spille

  • sikre tilstrekkelig tilgang til elektrisitet og annen ren energi

Prosjektet har bred lokal og regional forankring. Styringsgruppen består av representanter fra ReMidt, Norsk Kylling, Orkland Energi, Tensio, Orkland kommune og Sodvin. Andre bidragsytere er Washington Mills, NHP Eiendom, Trondheim Havn, Nettselskapet, Elkem Thamshavn, Salvesen og Thams, SpareBank 1 SMN og Orkla Sparebank.

  • En ekstra gevinst av prosjektet er at samarbeidet mellom næringsaktørene styrkes ytterligere, sier Solem.

Dette vil være med å danne grunnlag for nye innovative løsninger som binder de ulike bransjene i området tettere sammen. Dette kan for eksempel være bedre utnyttelse av landbrukets biomasse og etablering av en fyllestasjon for lastebiler og busser som kjører i nærområdet. Videre kan industriens spillenergi og damp brukes til oppvarming av industrieiendommer, samt være med å redusere behovet på nettet og bruk av ordinær elektrisitet. Thamsklyngen samarbeider også tett med miljøet på NTNU, og det er planlagt ulike problemstillinger som studenter skal ta tak i.

Prosjektet vil gi et vesentlig løft til det gode arbeidet som Thamsklyngen og flere av klyngedeltakerne allerede har lagt ned for å gjøre industriklyngen vår ledende på bærekraft.

Prosjektet skal pågå i ett år og resultatene vil kunne benyttes i andre norske regioner.

Kick-off er lagt til Damphuset på Orkanger onsdag 18. november kl. 13:00. Meld deg på her.Comments


bottom of page