top of page

Stipend for å fremme mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbrukSparebankstiftelsen SMN velger å dele ut tre stipend i 2020 hvor stikkordet er bærekraft. Ett stipend på 500.000 kroner og to stipend à 250.000 kroner deles ut til de som etter juryens vurdering bidrar til utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk!


Søknadsfristen er 15. februar! Ytterligere informasjon finner du i vedlagte lenke.


Comments


bottom of page