top of page

Kompetansestrategi Trøndelag 2023-2026

Oppdatert: 11. mai 2023I dag har Thamsklyngen levert et høringssvar til Trøndelag Fylkeskommune vegne av våre klyngemedlemmer.

Arbeidet med høringssvaret til fylkeskommunens Kompetansestrategi 2023-2026 var er en kjempefin anledning til å diskutere felles forventninger til Orklands fremtid!

Kompetansestrategi for Trøndelag setter søkelys på fylkeskommunens utdanningstilbud for planperioden 2023-2026. Strategien oppsummerer fylkeskommunens ambisjoner innen de fire hovedområdene innbyggerne, utdanningssystemet, arbeidslivet og samarbeid.

Her kan du lese utlysingen: Kompetansestrategi Trøndelag 2023-2026

Thamsklyngen legger vekt på samarbeid som skal styrke overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Derfor var vårt hovedmål å levere en felles respons som reflekterer behovene og meningene til alle klyngemedlemmene. Vi ønsker at strategien i enda større grad skal bidra til en grønn omstilling, og at utdanningstilbudet skal tilpasses næringslivets behov for fagkompetanse og arbeidslivskompetanse. Vi er særlig opptatt av at utdanningstilbudet skal være tilgjengelig ute i distriktet, tilpasset den enkelte arbeidstakers økonomi og livssituasjon.

Vi tror at vårt synspunkt vil ha stor innvirkning på fylkeskommunens strategi og beslutninger som tas i fremtiden!

Vi vil gjerne benytte denne muligheten til å takke alle som var involvert i arbeidet med vårt høringssvar!

Her du kan lese Thamsklyngens høringssvar til Kompetansestrategi Trøndelag 2023-2026: Høringssvar Thamsklyngen

コメント


bottom of page