top of page

Bedriftsbesøk hos Orkla Stålkonsult


BILDE: Paul Inge Høiseth (t.v.) i Orkla Stålkonsult var vertskap for konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN, styreleder Bjørn Wiggen i Thamsklyngen, banksjef Aasmund Lie, prosjektleder John Kåre Solem i Thamsklyngen og banksjef Birger Lie.


Thamsklyngen på besøk til Orkla Stålkonsult på Furumoen sammen med SpareBank 1 SMN


For en stund tilbake var Thamsklyngen på besøk hos deltakerbedriftene Orkla Stålkonsult og SpareBank 1 SMN. Styreleder Bjørn Wiggen orienterte om Thamsklyngen, et initiativ som skal bidra til at Orkdalsregionen og Trøndelag blir best i landet på sirkulær økonomi. Orkla Stålkonsult er et lokalt entreprenørfirma som har mange gode synergier med andre lokale selskap i området. - Det bygges over en lav sko for tiden, og for vår del ser det veldig bra ut framover, fortalte daglig leder og hovedeier Paul Inge Høiseth om bedriften som teller 20 ansatte og 3 lærlinger. - Vi har nylig arrangert et kickoff hvor navn og logo ble presentert. Det var over 70 personer tilstede. Interessen så langt har vært veldig god. Flere lokale bedrifter ser muligheter i det som for noen kan være avfall og restprodukter og for andre en spennende ressurs. Vi jobber nå med å få enda flere bedrifter med på laget, sa Wiggen. - Thamsklyngen skal være mer som en ekstern forretningsutvikler for deltakerene. Målet er å finne nye prosjekt, og knytte de riktige bedriftene sammen forteller John Kåre Solem. - Alt vi holder på med i dette prosjektet skal være kommersielt fundert. Målet er å trekke til seg ny virksomhet lokalt. Potensialet er betydelig, skisserte Bjørn Wiggen. Responsen kom umiddelbart. - Dette vil SpareBank 1 SMN være med på. Veldig spennende. Personlig har jeg stor tro på denne type nettverk. Store ting skapes når folk møtes. Derfor er slike initiativ så viktig, sa Finn Haugan.

Commentaires


bottom of page