top of page

Årsmøte og klyngesamling

Oppdatert: 12. mai 2023


FOTO: Kajsa Selnes / AD


Årsmøte og klyngesamling i Thamspaviljongen

Tirsdag 24. september hadde Thamsklyngen årsmøte og klyngesamling i Thamspaviljongen. Thamspaviljongen var Norges bidrag til verdensutstillingen i Chicago i 1893. Etter 124 år i USA ble bygningen hentet hjem til Orkanger hvor den opprinnelig ble bygget ved Strandheim Brug.

Ettermiddagen startet med velkomst og påfølgende gjennomgang av årsberetningen for 2018 ved styreleder Bjørn Wiggen. Første del ble avsluttet med et innlegg fra Jens Petter Johansen og kollega Håkon Fyhn fra NTNU Samfunnsforskning. De har fulgt Thamsklyngen siden oppstart, vært med på flere av aktivitetene gjennom året, og gjennomført en kvalitativ case-studie av klyngetableringen sett med eksterne øyne. De sa at det har vært spennede å følge utviklingen, men også litt vanskelig siden det skjer så mye, så fort. Funnene i case-studiet ble også sammenlignet opp mot klyngeetableringer andre steder i landet. Deler av konklusjonen var at det er lettere å få til samarbeid på tvers av sektor ved å være delaktig i en tverrfaglig industriklynge. Klyngen fører også til at deltakerne får etablert en felles plattform for strukturert samarbeid.

Videre innledet klyngeleder John Kåre Solem andre del, og orienterte om hva klyngen har gjort i 2019. I tillegg ble framtidsplanene for Thamsklyngen gjennomgått. Thamsklyngen ble stiftet i september 2018, og mye har skjedd i løpet av det første klyngeåret. Klyngen har etablert to kompetansegrupper (effektiv produksjon og IT & digitalisering), og planlegger å etablere tre til. Her orienterte Torbjørn Evjen (gruppeleder effektiv produksjon) og Arne Kristian Mo (gruppeleder IT & digitalisering) om aktivitetene de planlegger i løpet av året. Gå til fanen "arrangement" for å lese mer om dette, samt for påmelding. Videre ble det informert om at klyngen vil blant annet tilby alle klyngedeltakerne en screening for å identifisere deltakernes material- og energi-flyt. Dette for å få oversikt, og for å skape en ny plattform for deling av ressurser. Klyngen jobber også med prosjekter innenfor fjernvarmeplanlegging, bedre utnyttelse av trevirke og biprodukter fra prosessindustrien.


BILDE: John Kåre Solem i Thamsklyngen informerte om året som gikk og hva som blir fokus framover. FOTO: Kajsa Selnes / AD


Frode Husby i Stena Recycling på Orkanger orienterte kort om Stena-konsernet, og hvordan de ulike avfallsproduktene de tar imot brukes på nytt. Resirkulerte råvarer er avfall som bearbeides til nytt råmateriale. Dette er det viktig å utnytte siden vi har et økt trykk på jordas ressurser. Resirkulerte råvarer er navet i sirkulær økonomi. Effektive verdikjeder og tett dialog mellom aktørene er nødvendig for å drive utviklingen fremover.


Stein Ivar Strøm fra Innovasjon Norge. FOTO: Kajsa Selnes / AD


Stein Ivar Strøm fra Innovasjon Norge fortalte om klyngenes rolle i Norge og orienterte om de ulike klyngeprogrammene som finnes. Økt innovasjonsevne og verdiskapning er to viktige måleparametre. Innovasjon Norge er en viktig partner for Thamsklyngen, og vi vil jobbe målrettet mot å bli en del av Arena-programmet. Eirik Andreassen fra Digital Norway avsluttet samlingen med å fortelle om hvordan kundedrevet innovasjon gir merverdi for kundene. Videre orienterte han om definisjonen av digitalisering og hvordan det påvirker små- og mellomstore selskap i Norge. Digital Norway skal sammen med Thamsklyngen kjøre to workshops i november som vil gi våre klyngedeltakere nyttig påfyll rundt dette emnet. Workshopen har høstet mange gode ord, så dette anbefales virkelig. Alle klyngedeltakere kan melde seg på her: https://www.thamsklyngen.no/arrangement/digitalomstilling/

Kvelden ble avsluttet med et sosialt treff og tapas på O75 i Orkdalsveien.

Comments


bottom of page