THAMSKLYNGEN

Thams Industrial Cluster

Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi økt verdiskapning og sysselsetning i regionen.

THAMSKLYNGEN

Thams Industrial Cluster

Thamsklyngens visjon er å styrke Norges industriutvikling gjennom bærekraftige sirkulærøkonomiske prosjekter hvor verdikjeder kobles sammen for å få en forent innovasjonskraft.

Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet

Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet

SISTE NYTT

Lyst til å motta e-poster om kommende møter?

Meld deg på her!