Kommende samarbeidsprosjekt i 5S

BIRU-WP-20190903T084847GMT0200.jpg

BILDE: Gunhild E. Opland (t.v.), Marit Bolstad og Fredrik Karlstad fra MainTech.

 

Tirsdag: besøk hos Orkel hvor MainTech orienterte om 5S-fundamentet for effektiv drift

Kompetansegruppen effektiv produksjon i Thamsklyngen inviterte klyngedeltakerne til et innledende informasjonsmøte om hvordan vi kan se på et felles samarbeidsprosjekt i forbindelse med effektiv og stabil drift i produksjon. MainTech har tidligere jobbet med et lignende prosjekt, og de var med og informerte om hvordan et slikt løp kan foregå i Thamsklyngen.

Målet med prosjektet er at de påmeldte klyngedeltakerne skal få implementert et godt styresystem i produksjon, samt få mulighet til å gå sammen og lære av hverandre underveis i prosessen. Dette har vist seg å være mer effektivt enn å gå veien helt selv.

Thamsklyngen sammen med MainTech vil nå sette opp et forslag, og sende dette ut til klyngedeltakerne slik at vi kan få en oppstart i løpet av høsten. Hvis noen har spørsmål rundt dette prosjektet så er det bare å ta kontakt med klyngeledelsen.