top of page

Tue, Nov 21

|

Meldal Videregående Skole

Søkekonferanse om Grønt Kompetansefag

Bli med og forme det nye Grønt Kompetansefag! Orkdal videregående skole og SINTEF inviterer til søkekonferanse. 🌿📚

Søkekonferanse om Grønt Kompetansefag
Søkekonferanse om Grønt Kompetansefag

Time & Location

Nov 21, 2023, 12:00 PM – 6:00 PM

Meldal Videregående Skole, Løkkenveien 518, 7332 Løkken Verk, Norge

About the event

Arbeidet med programfaget "Grønt Kompetansefag" er godt i gang, og prosjektgruppen ser fram til innspill fra medlemmene i Thamsklyngen.

Merk: Manuell påmelding til lisbeth.oyum@sintef.no. Påmeldingsfrist 15. november

Hovedmålet med Grønt Kompetansefag er å utvikle en samarbeidsmodell mellom videregående skoler og næringslivet. Dette samarbeidet tar sikte på å skape et felles opplæringsområde for utvikling av elevenes generiske og fagspesifikke kompetanse innen grønn industriproduksjon og innovasjon.

Søkekonferansen er et viktig forum for utforming av det nye programfaget. Thamsklyngen oppfordrer derfor alle medlemsbedrifter til å delta og bidra til dette prosjektet.

Om søkekonferansen:

Vi utforsker næringslivets fremtidige behov og eksisterende kompetanse for å møte kravene til grønn omstilling i produkt- og tjenesteleveranser. Hvordan kan næringslivet bidra til utviklingen av det nye faget i videregående opplæring for å kultivere elevenes "grønne DNA"?

Dette vil bli utforsket i et samarbeid mellom Orkdal Vidaregåande Skole og SINTEF, med Thamsklyngen, Orkland Næringsforening, Orkland kommune, Meldal Videregående Skole og Trøndelag Høyere Fagskole som aktive interessenter.

Dere i næringslivet er våre viktigste partnere. Hvordan jobber dere med å rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet?

Vi inviterer dere til å delta på søkekonferansen for å diskutere hvordan Orkland-regionen kan bli en nasjonal foregangsregion for samarbeid mellom skoler, bedrifter og kommune om utdanning og utvikling av grønn kompetanse.

Hva er en søkekonferanse?

Dette er en møteplass hvor aktører med felles interesser samles for å finne effektive strategier mot et felles mål. Metoden har vært brukt av SINTEF i mange år og fremmer økt samarbeid mellom deltakerne.

Hvem bør delta fra din bedrift?

Daglig leder, HR-personell og hovedtillitsvalgte, samt ansatte og ledere som er engasjerte i grønn omstilling.

Hvem deltar i tillegg til dere bedrifter?

Ledere og lærere fra lokale videregående skoler og fagskolen, samt ledere i Thamsklyngen, Orkland Næringsforening og Orkland kommune. To forskere fra SINTEF vil lede konferansen og sikre at resultater dokumenteres og videreføres.

Detaljer:

  • Dato og tid: 21. november 2023, kl 12-18
  • Sted: Meldal videregående skole
  • Servering: Elevene fra Restaurant- og matfag tilbyr mat under arrangementet.
  • Påmeldingsfrist: 15. november
  • Lenke til invitasjon

Kontakt og påmelding:

  • Lisbeth Øyum
  • Telefon: 95727077
  • E-post: lisbeth.oyum@sintef.no

Foto: Drazen Zigic / Freepik

Share this event

bottom of page