top of page

Thu, Jan 11

|

Kuben

Kompetanseforum IT & Digitalisering : Sigma2

I årets første Kompetanseforum setter vi fokus på high performance computing/tungregning, og verdien dette verktøyet har for norske produksjonsbedrifter. Vi møter Sigma2 som har ansvar for tre av verdens kraftigste datamaskiner.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Kompetanseforum IT & Digitalisering : Sigma2
Kompetanseforum IT & Digitalisering : Sigma2

Time & Location

Jan 11, 2024, 8:30 AM – 10:00 AM

Kuben, Grønørveien 19, 7300 Orkanger, Norge

Guests

About the event

Senior prosjektleder Roger Kvam fra Sigma2 og seniorforsker Paal Skjetne fra SINTEF kommer til Kuben for å fortelle om tungregningens rolle i produktutvikling, og presentere tjenestene Sigma2 tilbyr norske bedrifter og forksningsmiljø innen tungregning. Vi vil lære hvordan Sigma2 gir norske bedrifter opplæring, støtte og tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner, og hvordan bedrifter får tilgang på modeller og datasett . Vi vil få innblikk i flere gode prosjekter Sigma2 har gjort sammen med bedrifter og forskere i Norge.

Tungregning, eller high performance computing (HPC) kan være et svært nyttig verktøy. Simulering og modellering muliggjort av HPC gir ny og verdifull innsikt i materialer og prosesser, og åpner døren for optimalisering av materialbruk, design, og prosess- og kvalitetskontroll. Bruk av HPC kan gi forbedret effektivitet og lønnsomhet, og bidra til økt konkurransekraft. Miljømessig spiller HPC en rolle i analyser av miljøpåvirkning, som å forstå et produkts eller prosess' karbonavtrykk. I møte med globale konkurrenter kan virksomheter som tar i bruk HPC oppnå konkurransefortrinn gjennom å redusere tiden det tar å bringe produkter til markedet, forbedre produktkvalitet og øke kundetilfredsheten.

Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. De tilbyr et unikt sett med tjenester innen høykapasitetsberegninger/tungregning (HPC – High Performance Computing) og lagring av vitenskapelige data. Gjennom e-infrastrukturen får norske forskere og forskningsinstitusjoner tilgang til noen av verdens kraftigste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for høykapasitetsberegninger og lagring av store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen.

Dørene åpner for kaffe og registrering fra kl 08:00

Program:

08:00 - Kaffe og registrering

08:30 - Velkommen v/møteleder Haakon Skar, Thamsklyngen

08:35 - Deltaerne presenterer seg selv og sin bedrift

08:45 - Presentasjon av Sigma2 ved Roger Kvam og Paal Skjetne

09:15 - Spørsmål og svar med foredragsholderne

09:30 - Nettverksbygging

10:00 - Slutt

Share this event

bottom of page