top of page

Thu, Mar 07

|

Kuben

Dialogmøte: Hvordan blir industrien klimanøytral innen 2050?

Thamsklyngen har invitert NTNU Institutt for kjemisk prosessteknologi til Kuben for å diskutere hvilken forskning vi trenger for å gjøre industrien klimanøytral.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Dialogmøte: Hvordan blir industrien klimanøytral innen 2050?
Dialogmøte: Hvordan blir industrien klimanøytral innen 2050?

Time & Location

Mar 07, 2024, 1:00 PM – 3:00 PM

Kuben, Grønørveien 19, 7300 Orkanger, Norge

Guests

About the event

Klimanøytral produksjon av varer innen 2050 er ett av FNs og EUs store bærekraftsmål. Utviklingen går synlig fremover, men takten i omstillingen er fremdeles for lav, og det er langt igjen før all vareproduksjon i Norge er klimanøytral. 

Samtidig åpner den ambisiøse klima- og miljøpolitikken i EU for et strengere regulativ. Det skaper nye muligheter for å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig, drevet av billig og karbonfri kraft. Om vi utnytter mulighetene godt vil Norge bli en sentral bidragsyter til at EU og andre regioner når sine klimamål.

Thamsklyngen har invitert professor Hanna Kariina Knuutila og seniorrådgiver Gro Mogseth fra NTNU Institutt for Kjemisk Prosessindustri til Kuben. Instituttet leder arbeidet med å etablere et nytt senter for forskningssdrevet Innovasjon (SFI) for klimanøytral produksjon. I møtet vil vi diskutere de store utfordringene våre lokale industribedrifter ser på veien mot klimanøytral produksjon. Gjennom dialog vil vi forsøke å avdekke og kartlegge hvilke utfordringer som kan løses med ny forskning på området.

Vi inviterer spesielt bedriftene som er involvert i produksjon av varer og næringsmidler til dette møtet. 

Å oppnå klimanøytralitet i industrien innen 2050 er et komplisert oppdrag. Industrien må erstatte fossile karbonkilder med fornybare alternativ, og stille om produksjonen til å bruke klimanøytrale energikilder. Der utslipp av CO2 ikke kan kuttes helt, må fangst og resirkulering av karbonet introduseres. Utviklingen må skje raskt, og helst uten å introdusere stor risiko og ekstra kostnader underveis.

Det er også et mål for det nye senteret at teknisk innovasjon skal gå hånd i hånd med endringer i regelverk, økonomisk støtte til nødvendig omstilling, sammen med sterk politisk støtte til fortsatt norsk landbasert industriproduksjon.

Vel møtt!

Share this event

bottom of page