Deltagere i Thamsklyngen – Thams Industrial Cluster

Thamsklyngen er en tverrfaglig industriklynge, men er sterkt dominert med bedrifter innenfor næringsmiddelindustrien, offshore- og prosessindustrien. Klyngens deltagere har forskjellig størrelse, men de har alle et felles mål om å sammen delta i det grønne skiftet og øke regionens konkurransekraft.

Har du et spennende prosjekt, eller lyst til å bli deltager i Thamsklyngen? Ta kontakt med oss hvis du vil høre mer om mulighetene.

DELTAGERE

HAMOS

HAMOS er renovasjonsselskap for 11 kommuner i Trøndelag, Møre og Romsdal. De har ambisjoner om å vokse lokalt, og være toneangivende i bransjen nasjonalt.

Salvesen & Thams

Salvesen & Thams er et tradisjonsrikt selskap med røtter tilbake til 1898. I dag har Salvesen & Thams et investeringsselskap som driver aktivt eierskap i midt-norske bedrifter og er også den ledende eiendomsutvikleren i Orkladalsføret.

Orkland Energi

Orkland Energi er en lokal strømleverandør. De tilbyr også fjernvarme til både bedrifter og privatpersoner.

Washington Mills

Washington Mills er en norsk produsent av silisiumkarbid.

Technip FMC

TechnipFMC er et oljeserviceselskap, og de har en avdeling på Orkanger. De arbeider med subsea, offshore, onshore feltutvikling, gassprosessering og rørinstallasjoner til oljeindustrien.

Næringshagen i Orkdalsregionen

Næringshagen i Orkdalsregionen er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i næringslivet i Orklandsregionen. De kan være pådrivere og koblere til relevant kompetanse og nettverk.

Elkem Thamshavn

Elkem Thamshavn sin fabrikk ligger på Orkanger, og produserer silisium og mikrosilika. Fabrikken er verdenskjent for sin energigjenvinning-system. De var en av de første smeltefabrikkene i verden til å ta i bruk denne teknologien.

EXIGO

Exigo ble etbalert i 2001. Firmaet har i over 15 år levert IT-tjenester til industri og tjenesteytende næring i Orkdalsregionen. De er i dag 8 ansatte med bred kompetanse og lang erfaring.

Tangvik logo 130513

TANGVIK TRANSPORT

Med en bilpark på 60 kjøretøyer innenfor de fleste kategorier er vi alltid klare til å utføre transportoppdrag for nye og gamle kunder. I tillegg har vi trucker, shovel og terminalbygg for opplasting og omlasting. Dette sammen med en erfaren og motivert stab gjør oss trygge på at du vil oppleve oss som en positiv samarbeidpartner.

Logo med tekst, liten

Vigor Industrier

Vi har spesialisert oss på å tilby personell innenfor svarte fag, og vi har operert både innen offshore og landbasert industri siden 1990. Hovedfokus er likevel  offshorerelatert industri, og vi har deltatt på hook-up’er, flere vedlikeholdsoppdrag og nyinstallasjoner både on- og offshore.

Layout 3

Mardahl Maskin

Hovedområdet vårt er generell anleggsvirksomhet innen bygg- og anlegg. Vi har en fleksibel organisasjon som gjør oss kostnadseffektive på såvel større anleggsoppgaver som ved mindre gravearbeider. Teknologiske nyvinninger er en viktig suksessfaktor hos oss. Kursing av medarbeidere samt sertifiseringer er derfor et prioritert område.

Stena Recycling

Stena Recycling utvikler innovative løsninger som gir merverdi til deg gjennom gjenvinningskjeden: fra transport og praktisk gjenvinning, inklusiv avfallsrelaterte tjenester som opplæring, rådgivning og rapportering.

.

Orkla Stålkonsult

Orkla Stålkonsult er et entreprenørfirma opprettet i mai 2007. Våre fag er stål, sveising, tømring, snekring, betongarbeid, kjerneboring og blikkenslagerarbeid. Vårt nedslagsfelt er midtre del av Trøndelag og nordlige deler av Møre

Trondheim Havn

Trondheim Havn er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, Namsos og Frøya. Vi forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene. Vår strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringslivet, byutvikling og miljø.

simpro_logo_376

Simpro

Simpro er en av de ledende aktørene inen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk for tøffe miljøer. Med vår spisskompetanse innen wireless, Atex, og Subsea tilbyr Simpro hele spekteret fra prototyper til serieproduksjon med sammenstilling, og kan være din produksjonspartner gjennom hele verdikjeden fra design og utvikling, via industrialisering til produksjon og test.

nutrimar

Nutrimar

Nutrimar er et biomarint selskap som produserer oljer, proteiner og mel fra biprodukter fra laks. Selskapet ble etablert i 2007, og har produksjonslokaler på Frøya.

last ned

Orkla Sparebank

Orkla Sparebank er en lokal bank med hovedkontor på Orkanger. Banken har i tillegg 6 andre filialer i regionen. Vi tilbyr banktjenester, forsikring og andre rådgivningstjenester for både privat- og bedriftsmarkedet.

Elpro_RGB

Elpro

Elpro tilbyr skreddersydde produkter og løsninger tilpasset industrier som maritim, onshore, offfshore og akvakultur.

Sparbank 1

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert 48 steder i 42 kommuner. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1400 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

trønderenergi

TrønderEnergi

TrønderEnergi er et energiselskap i Trøndelag. Konsernet består av forretningsområpdene Produksjon, Nett og Marked. TrønderEnergi har som ambisjon å bane vei for fornybarsamfunnet.

Print

Orkdal Kommune

Orkdal kommune er en kommune i Trøndelag. Orkanger er byen, og regionsenteret. Fra 1. januar 2020 vil kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord slå seg sammen til nye Orkland kommune. Den nye kommunen vil bestå av i overkant 18.000 innbyggere. Kommunesenteret i den nye kommunen skal være på Orkanger.

Norsk Kylling

Norsk Kylling

Norsk Kylling er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. Firmaet ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA. Norsk Kylling har 290 ansatte, og sammen med våre rundt 150 produsenter sikrer vi en bærekraftig produksjon av hvitt kjøtt – sunn og trygg mat av høy kvalitet ut til forbrukere i hele Norge. Selskapet er i gang med å bygge fremtidens industribedrift på Orkanger. Fabrikken vil være banebrytende innen energibruk og bærekraft, og vil være ferdigstilt i 2021.

ORKELLOGO2015_ORANGE

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruks- og industrimaksiner. Selskapet ble etablert i 1949. I dag er Orkel en internajonal leverandør av noen av verdens tøffeste og solide rundballpresser, traktorhengere, kompaktorer, snøfresere, slåmaksiner og river, representert i over 40 land på alle kontinenter. Fabrikken ligger på Fannrem i Orkdal.

Varig Orkla Forsikring

Varig Orkla Forsikring er en lokal rådgiver som tilbyr både privat- og bedriftsmarkedet god og riktig forsikringer.

logo

Sodvin

Sodvin er en kundeeid gruppe selskaper som driver mangfoldig næringsvirksomhet med utspring i Hemne- og Snillfjordområdet i Trøndelag. Den største delen av deres virksomhet er knyttet til distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. Samtidig har de kontinuerlig voksende virksomheter innen IT, bredbånd, økonomi og eiendom.

isfjord-logo-1

Isfjord

Isfjord Norway AS er en sjømatprodusent som holder til i Trondheim. Vi foredler ca 5.000 tonn laks og ørret pr. år. Våre produkter består av filét, porsjoner, loins, røkte/gravede produkter, diverse marinerte produkter og fiskeburgere. Vi kjennetegnes ved stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og vi er svært kundeorienterte.