Våre deltakere

Thamsklyngen er en tverrfaglig industriklynge, men er sterkt dominert av bedrifter innenfor næringsmiddelindustrien, offshore- og prosessindustrien. Klyngens deltagere har forskjellig størrelse, men de har alle et felles mål om innovasjon og omstilling relatert til bærekraft og sirkulær økonomi.

Deltakere

Aune Transport

Hjemmeside

Bivis-profil

Biztek AS

Bivis-profil

Bravida

Bivis-profil

EL-Watch AS

Bivis-profil

Elkem ASA Thamshavn

Hjemmeside

Bivis-profil

HMS-tjenesten AS

Hjemmeside

Bivis-profil

Inission Løkken AS

Bivis-profil

Mardahl Industri AS

Bivis-profil

Norgesfor Orkla

Bivis-profil

Norsk Industriutvikling

Hjemmeside

Bivis-profil

Norsk Kylling AS

Hjemmeside

Bivis-profil

Nutrimar AS

Bivis-profil

Orkel AS

Bivis-profil

Orkla Mardahl AS

Bivis-profil

Orkla Sparebank

Bivis-profil

Orkla Stålkonsult AS

Bivis-profil

Orkland Energi Holding AS

Hjemmeside

Bivis-profil

Orkland kommune

Bivis-profil

PROFF EL&IT AS

Hjemmeside

Bivis-profil

ReMidt IKS

Bivis-profil

Salvesen & Thams AS

Bivis-profil

Shawcor Norway AS

Hjemmeside

Bivis-profil

Sodvin SA

Bivis-profil

SpareBank 1 SMN

Bivis-profil

Spring Methods

Hjemmeside

Bivis-profil

Stena Recycling AS

Bivis-profil

Technip Norge AS

Bivis-profil

Thams Innovasjon

Hjemmeside

Bivis-profil

Trondheim Havn IKS

Bivis-profil

Trønderenergi AS

Bivis-profil

Varig Orkla Forsikring

Hjemmeside

Bivis-profil

Wacker Chemicals Norway AS

Hjemmeside

Bivis-profil

Washington Mills AS

Hjemmeside

Bivis-profil

 

 

 

Har du et spennende prosjekt, eller lyst til å bli deltager i Thamsklyngen?

 

Ta kontakt med oss hvis du vil høre mer om mulighetene.

Kontakt