Alle arrangementer

Klyngesamling våren 2023

Årsmøte i Thamsklyngen

 

08:30 Registrering. Kaffe og noe å bite i

 

09:00 - 10:00

Årsmøte i Thamsklyngen

 

Årsmøtet er kun for klyngemedlemmer

 

Klyngesamling

 

10:00 

Velkommen / Presentasjon nytt styre

Bjørn Saugestad, Styreleder i Thamsklyngen

Haakon Skar, Leder av Thamsklyngen

 

10:10

Kort status klyngens arbeid (presentasjon)

Haakon Skar, Thamsklyngen 

 

10:20

Presentasjon av nye medlemmer

 

10:30

Lansering av portalen InOrkland (presentasjon)

Jakobe Juul, Redaktør InOrkland & kommunikasjonssjef Orkland Kommune

Truls Johansen, Thamsklyngen Kompetansegruppe InOrkland

 

10.45

Vannprojektet (presentasjon)

Kristin Johansen, Multiconsult

 

 

11:00

Eiktyr / Ellinor - Norges grønneste næringspark?

Dorte Solvang, Norsk Industriutvikling 

 

11:15 PAUSE

 

11:35

Naturmangfold – arealdilemma og kartlegging i Ystmarka (presentasjon)

Astrid Skrindo, NINA

 

11:55

Gruppediskusjon

Hva vil dette bety for oss?

Hva kan vi med fordel jobbe sammen om?

 

12:30 

Lunsj med mingling

 

13:30 

Rom for fremtidens industri (presentasjon)

Frank Homglaard, Orkland Næringspark

 

13:45

Hvilken arbeidskraft har vi behov for? (presentasjon)

Joar Prins Andøl, Kompetansegruppen HR

 

14:00

Workshop: Talentjakt & Grønn Kompetanse

Hva kan vi ansette? Hva må vi utvikle selv?

Videreutdanning vs rekrutering

 

14:40

Premiedryss

 

14:55 

Oppsummering og avslutning

Haakon Skar, Thamsklyngen

 

Detaljer:

Dato: 3. May. 2023
Tid: 10:00 — 15:00

Sted: Damphuset, Gammelosveien 2, Orkanger