Alle arrangementer

Klyngesamling høsten 2022

Klyngesamling: Kompetanse og arbeidskraft

Start

Lengde

Tema

Innleder

11:30

60m

Lunsj med mingling

 

12:30

15m

Velkommen

John Kåre Solem, Truls Johansen, HR-gruppen

12:45

15m

Utbyggingsplaner på Holla
Ringvirkninger og rekruttering

Torbjørn Halland, adm.dir. Wacker Chemicals Norway AS

13:05

15m

Rekruttering til regionen
Utfordringer og muligheter

Christian Ingebrigtsen, daglig leder Avantas

13:25

15m

Innovasjon i praksis – Orkel AS

Jarl Gjønnes, Styreleder i Orkel Holding AS

13:45

30m

Pause

 

14:15

90m

Arbeidskraft – gruppearbeid

Introduseres av HR-gruppen.

15:45

15m

Avslutning

JKS

Detaljer:

Dato: 17. Nov. 2022
Tid: 11:30 — 16:00

Sted: Damphuset